Realizace a výsadba zeleně

Realizace, výsadby zeleně, zahradní a krajinářské úpravy :

  • Provádíme komplexní realizace, regenerace a výsadby zeleně, zahradní a krajinářské úpravy, včetně dodávky materiálu.
  • Příprava území – odstranění nežádoucích dřevin a porostu, kácení, zemní práce, terénní úpravy, modelace terénu, frézování pařezů.
  • Ošetření a revitalizace stávající zeleně – ořez a ošetření stávajících stromů a keřů, přesazování, řez živých plotů a výsadeb, dodávky materiálu a dodávky zeleně
  • Zahradní a sadové úpravy - městských, historických parků a parčíků, sídlišť, náměstí a další veřejné a vyhrazené zeleně
  • Výsadby krajinné a doprovodné zeleně - aleje, větrolamy, náhradní výsadby, stavby průlehů a zasakovacích pásů, realizace prvků ÚSES, rekultivace a revitalizace území, vegetační úpravy
  • Vegetační úpravy
  • Regenerace zeleně
  • Realizace a rekonstrukce zahrad
  • Výsadba trvalkových a letničkových záhonů
  • Zakládání a rekonstrukce trávníkových ploch
Nevíte si rady se zahradou?
Poradíme
Dodáme
Vysadíme
Ošetříme

Aktuality

26.04.2024
Balkonové květiny a přísada zeleniny

Balkonové květiny a přísada zeleniny

více informací
28.03.2024
Bílá sobota otevřeno

Bílá sobota otevřeno

více informací