Realizace a výsadba zeleně

Realizace, výsadby zeleně, zahradní a krajinářské úpravy :

  • Provádíme komplexní realizace, regenerace a výsadby zeleně, zahradní a krajinářské úpravy, včetně dodávky materiálu.
  • Příprava území – odstranění nežádoucích dřevin a porostu, kácení, zemní práce, terénní úpravy, modelace terénu, frézování pařezů.
  • Ošetření a revitalizace stávající zeleně – ořez a ošetření stávajících stromů a keřů, přesazování, řez živých plotů a výsadeb, dodávky materiálu a dodávky zeleně
  • Zahradní a sadové úpravy - městských, historických parků a parčíků, sídlišť, náměstí a další veřejné a vyhrazené zeleně
  • Výsadby krajinné a doprovodné zeleně - aleje, větrolamy, náhradní výsadby, stavby průlehů a zasakovacích pásů, realizace prvků ÚSES, rekultivace a revitalizace území, vegetační úpravy
  • Vegetační úpravy
  • Regenerace zeleně
  • Realizace a rekonstrukce zahrad
  • Výsadba trvalkových a letničkových záhonů
  • Zakládání a rekonstrukce trávníkových ploch
Nevíte si rady se zahradou?
Poradíme
Dodáme
Vysadíme
Ošetříme

Aktuality

07.02.2022
Cibule mečíků

Cibule mečíků

více informací
21.01.2022
Začíná do doba výsevů

Začíná do doba výsevů

více informací